ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εκδόθηκε στις 05.05.2020 λόγω του κορωνοϊού covid-19, για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής για τη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους. Επιπλέον, μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. Ε1) από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο Δράμας (email: [email protected]) την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Στο τηλέφωνο: 25210 28191

Στην ιστοσελίδα: www.lyk-mous-dramas.dra.sch.gr