Πολλά ερωτηματικά δημιούργησε η παρουσία οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στο πάρκινγκ του beach bar «Πεπόνι», ενός από τα πιο δημοφιλή beach bar της παραλίας των Αμμολόφων, την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Το όχημα με τις πορτοκαλί πινακίδες και το λογότυπο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Δράμας κίνησε το ενδιαφέρον αρκετών πολιτών, ένας από τους οποίους απέστειλε στο σχετικό φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα ergasia-press.gr.

Η παρουσία του οχήματος εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σε μη εργάσιμη ημέρα, εύλογα προκάλεσε ερωτηματικά. Παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία για το ποιος ήταν ο οδηγός του οχήματος, αν δηλαδή πρόκειται για αιρετό ή υπηρεσιακό, αλλά και για ποιους λόγους επιλέχθηκε να γίνει μια τέτοιου είδους μετακίνηση σε παραλιακό beach bar. Πιθανόν να συνέτρεξαν λόγοι εθιμοτυπίας ή άλλου είδους υπηρεσιακοί λόγοι. Ερωτήματα βέβαια γεννώνται και για το ποιος επιβαρύνθηκε τα έξοδα κίνησης, σε περίπτωση που δεν συνέτρεχαν ουσιώδεις ανάγκες για την παρουσία του οχήματος στο beach bar των Αμμολόφων.

Ενδεχομένως το θέμα να αναδειχθεί σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο από κάποια εκ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μέχρι τότε βέβαια απαιτούνται σαφείς εξηγήσεις για την παρουσία του οχήματος της Π.Ε. Δράμας στο beach bar «Πεπόνι» την Κυριακή 31 Ιουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση η διοίκηση της Περιφέρειας θα βρεθεί εκτεθειμένη σε δυσμενή σχόλια πολιτών.