Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Έρχεται νέος γύρος πληρωμών – Τα σχέδια για επέκταση του μέτρου τον Μάιο

Προθεσμία μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για τις ενισχύσεις 1.000 – 4.000 ευρώ που δίνονται μέσω της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, το πρόγραμμα που επιδοτεί τις επιχειρήσεις (πλην της εστίασης) που είχαν κατεβασμένα ρολά τον περασμένο Απρίλιο.

Χτες το μεσημέρι οι αιτήσεις είχαν ξεπεράσει τις 90.000 φέρνοντας τον αριθμό των ωφελουμένων πολύ κοντά στο στόχο για ενίσχυση περίπου 100.000 επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι πληρωμές γίνονται άμεσα, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά από την υποβολή της αίτησης. Μέχρι και την περασμένη Παρασκευή 72.675 δικαιούχοι της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού είχαν εισπράξει 78 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη της υποβολής αιτήσεων χορήγησης της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, πληρώθηκε το 86% των δικαιούχων που είχαν καταθέσει αίτηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως, ίσως και σήμερα μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας νέος γύρος πληρωμών.

Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.
4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόγραμμα θα επεκταθεί και τον Μάιο προκειμένου να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις ανάλογα με το διάστημα που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή. Δηλαδή εάν οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές μέχρι τι 15 Μαΐου θα πάρουν το 50% της επιδότησης που θα δικαιούνται.

Η διαδικασία της αίτησης

Για να υποβάλετε αίτηση για την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» και εισέρχεστε στην πλατφόρμα. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Στη σχετική οθόνη:

1. Εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης όπως αυτά διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. στον Πίνακα με τίτλο Στοιχεία Μητρώου.

2. Η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψει «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί ο αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων για τη χορήγησης της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το τετραγωνίδιο.
3. Το πεδίο «Αριθμός εργαζομένων» την 01/04/2021
4. Το πεδίο «Δικαιούμενο ποσό»
5. Το πεδίο «Επιλογή πλαισίου ενίσχυσης»

Η πρώτη ερώτηση που καλείται να απαντήσει ο ενδιαφερόμενος είναι εάν η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις. Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΧΙ. Αν επιλέξει NAI συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία.

Η επόμενη ερώτηση είναι εάν η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει άλλες ενισχύσεις βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου C(2020) (από οποιαδήποτε πηγή/πρόγραμμα).

Σε περίπτωση που έχει λάβει η επιχείρηση προηγούμενη ενίσχυση με βάση το προσωρινό πλαίσιο στήριξης (είτε από τους 4 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής είτε από άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης που δίνεται με βάση το προσωρινό πλαίσιο στήριξης) εμφανίζεται ένας έξτρα πίνακας με τα στοιχεία αυτών των ενισχύσεων. Η συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα γίνεται σε περίπτωση που η επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης έχει λάβει ενίσχυση η οποία δεν εμφανίζεται στον έξτρα πίνακα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, η επιχείρηση θα ερωτηθεί εάν «δεσμεύεται ότι δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση»; Αν επιλέξει «ΝΑΙ» προχωρά στην επόμενη ερώτηση. Αν επιλέξει «ΌΧΙ» δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση χορήγηση αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης, θα ερωτηθεί εάν «διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο»; Αν επιλέξει «ΝΑΙ» προχωρά στην ερώτηση. Αν επιλέξει «ΌΧΙ» δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επιλέγοντας υποβολή αίτησης εμφανίζεται το μήνυμα ότι έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση και η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιηθεί στον αριθμό IBAN που έχει δηλωθεί στο Τaxisnet.

Πηγή: protothema.gr