Στις 28 Νοεμβρίου 2021, θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Κατέχοντας τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, ασχολήθηκα επισταμένως, μεταξύ όλων των άλλων και μέσω της συνεχούς καθημερινής παρουσίας μου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, με την επίλυση των προβλημάτων που οι δικηγόροι αντιμετωπίζουμε, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής καθημερινότητας, όσο και σε επίπεδο της εν γένει ασκήσεως του λειτουργήματος του δικηγόρου, στις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών. Επιδίωξή μου, ήταν, είναι και θα είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας αφορούν, μέσα από τη συλλογική ενιαία στάση και συμπόρευση όλων των συναδέλφων, μέσα από την ενότητα, την οποία θεωρώ απαραίτητη, δεδομένων των κοινών προβλημάτων που δεν αντιμετωπίζονται με αντιπαλότητες και διαχωρισμούς αλλά με σύμπνοια, γνώση, εμπειρία και θέληση.
Ταυτόχρονα, διεύρυνα το πεδίο δράσης του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, πέραν των τοπικών και περιφερειακών του ορίων, με την από μέρους μου θέση υποψηφιότητας και την εκλογή μου σε δευτεροβάθμιους φορείς εκπροσώπησης των δικηγόρων όλης της Χώρας (Γεν. Γραμματέας του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών), με την ανελλιπή συμμετοχή και τις παρεμβάσεις – τοποθετήσεις μου στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας καθώς και με την ενεργό συμμετοχή και τις εισηγήσεις μου σε πολυάριθμα, πανελλαδικής εμβέλειας, νομικά συνέδρια και εκδηλώσεις.
Επιπρόσθετα, ενίσχυσα, συστηματικά, την εξωστρέφεια του Συλλόγου μας προς τη δραμινή κοινωνία, μέσω της τακτικής συμμετοχής του Συλλόγου στα τοπικά δρώμενα και πράγματα και, κυρίως, μέσω της προσφοράς του προς τους ίδιους τους συμπολίτες μας, με τη διοργάνωση, μεταξύ άλλων, μεγάλου αριθμού επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και με τη σύμπραξη και τη συνέργεια του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας με άλλους τοπικούς συλλόγους και φορείς για την καλυτέρευση των συνθηκών οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όπως φρονώ ότι είναι ενδεδειγμένο και προσήκον, δεδομένου ότι εμείς οι δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της δραμινής κοινωνίας και, συγχρόνως, ο θεσμικός μας ρόλος εξ ορισμού υπαγορεύει, εάν όχι επιβάλει, παρόμοιες δράσεις. Όλα τα ανωτέρω καθίστανται ακόμη πιο σαφή και ευεξήγητα, εάν ληφθεί υπόψη και συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η εικόνα του σύγχρονου δικηγόρου βάλλεται και η έξωθεν καλή μαρτυρία του υπονομεύεται, ολοένα και πιο συχνά, ιδίως από τα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας.
Όλη αυτή την δραστηριοποίησή μου ευελπισθώ ότι οι συνάδελφοί μου θα την κρίνουν θετικά και θα μου δώσουν τη δυνατότητα να τη συνεχίσω και να την ολοκληρώσω από τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, για την οποία σας γνωρίζω, ότι θα θέσω εκ νέου υποψηφιότητα.
Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Μ. Πούλιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας