ΠΕΡΥΣΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ 94, ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 427

 

  • Στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας εισάγονται 52 φοιτητές (61 ο περσινός αριθμός) και στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος εισάγονται 27 φοιτητές (32 ο περσινός αριθμός)
  • Αύξηση της βάσης εισαγωγής στις κύριες κατηγορίες εισακτέων και για τα 2 τμήματα της Δράμας
  • Από τις συνολικά 400 διαθέσιμες θέσεις και στα δύο τμήματα καλύφθηκαν οι 79

 

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, δόθηκε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, καθώς και των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ –  ΕΠΑΛ και μέσω της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, έλαβαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και αναλυτική εγκύκλιος. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων στα ΙΕΚ επιτυχίας τους για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι από την Πέμπτη 1/9/2022 μέχρι και την Δευτέρα 12/9/2022. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες προς τους επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού.

Βάσεις και εισακτέοι στα τμήματα της Δράμας

Στα δύο τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με έδρα τη Δράμα, το Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και το Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, οι επιτυχόντες φοιτητές είναι συνολικά 79. Ο αντίστοιχος αριθμός την περσινή χρονιά ήταν 93, ενώ δύο χρόνια πριν ο αριθμός ήταν 427.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας εισάγονται από όλες τις κατηγορίες εισακτέων 52 φοιτητές (61 ο περσινός αριθμός) και στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος εισάγονται 27 φοιτητές (32 ο περσινός αριθμός). Από τις συνολικά 400 διαθέσιμες θέσεις και στα δύο τμήματα καλύφθηκαν οι 79 (52 στις 229 στο Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας και 27 στις 171 στο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος).

Όσον αφορά τις βάσεις εισαγωγής, στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, για τους εισακτέους από τα ημερήσια ΓΕΛ, αυτή είναι 9.470 μόρια, αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με την περσινή (8.976). Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος εισακτέου από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 11.570.

Στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος η βάση εισαγωγής για εισακτέους από τα ημερήσια ΓΕΛ είναι 8.980 μόρια. Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 2021 δεν εισήχθη φοιτητής από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος εισακτέου από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 10.880.

Σε μια άλλη βασική κατηγορία εισακτέων, από τα ημερήσια ΕΠΑΛ, στο τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, η βάση είναι 9.080 μόρια, αυξημένη κατά 59,7% σε σχέση με πέρυσι (5.685). Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος εισακτέου από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 11.980.

Στο τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος η βάση εισαγωγής για εισακτέους από τα ημερήσια ΕΠΑΛ είναι 8.660 μόρια, αυξημένη κατά 38,8% σε σχέση με πέρυσι (6.240). Τα μόρια του πρώτου επιτυχόντος εισακτέου από τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 12.960.

Αναλυτικά οι εισακτέοι από όλες τις κατηγορίες στα δύο τμήματα της Δράμας έχουν ως εξής (εντός παρένθεσης ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων):

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας

10% 2020 ημερήσια ΕΠΑΛ: 0 (1)

10% 2021 ημερήσια ΕΠΑΛ: 1 (1)

10% 2021 ημερήσια ΓΕΛ: 4 (11)

10% 2020 παλαιό ημερήσια ΓΕΛ: 0 (1)

10% 2021 νέο ημερήσια ΓΕΛ: 1 (6)

Εσπερινά ΕΠΑΛ: 0 (2)

Ημερήσια ΕΠΑΛ: 20 (20)

Εσπερινά ΓΕΛ: 0 (2)

Ημερήσια ΓΕΛ: 25 (174)

Σοβαρές παθήσεις 5% ΓΕΛ: 0 (9)

Σοβαρές παθήσεις 5% ΕΠΑΛ: 1 (1)

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

10% 2020 ημερήσια ΕΠΑΛ: 1 (1)

10% 2021 ημερήσια ΕΠΑΛ: 1 (1)

10% 2021 ημερήσια ΓΕΛ: 0 (8)

10% 2020 παλαιό ημερήσια ΓΕΛ: 1 (1)

10% 2021 νέο ημερήσια ΓΕΛ: 3 (4)

Εσπερινά ΕΠΑΛ: 1 (2)

Ημερήσια ΕΠΑΛ: 15 (15)

Εσπερινά ΓΕΛ: 0 (2)

Ημερήσια ΓΕΛ: 3 (129)

Σοβαρές παθήσεις 5% ΓΕΛ: 1 (7)

Σοβαρές παθήσεις 5% ΕΠΑΛ: 1 (1)

Οι προτιμήσεις για τα τμήματα της Δράμας

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στατιστικά στοιχεία και σχετικά με τις προτιμήσεις των τμημάτων τόσο από τους επιτυχόντες όσο και από το σύνολο των υποψηφίων.

Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας αποτέλεσε 1η επιλογή για 8 εισακτέους (από όλες τις κατηγορίες), 2η επιλογή για 3 και 3η επιλογή για 3. Από το σύνολο των υποψηφίων 1η επιλογή ήταν για 9 υποψήφιους, 2η επιλογή για 9 και 3η επιλογή για 13.

Το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος αποτέλεσε 1η επιλογή για 1 εισακτέο (από όλες τις κατηγορίες), 2η επιλογή για 4 και 3η επιλογή για 2. Από το σύνολο των υποψηφίων 1η επιλογή ήταν για 4 υποψήφιους, 2η επιλογή για 9 και 3η επιλογή για 15.