Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 7.956.972,47 σε Δήμους της χώρας.

Το ποσό αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Συνολικά επιχορηγούνται 36 Δήμοι της χώρας, ανάμεσα στους οποίους και ο Δήμος Δράμας με ποσό 310.622,53.