Υπογράφηκε η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατανομή ποσού συνολικού ύψους 24.300.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας.

«Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις μικρές ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας» ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας.

Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων αυτών, συνδεόμενων και με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό τους.

Από τους Δήμους του Νομού Δράμας ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου λαμβάνει 279.800 ευρώ και ο Δήμος Παρανεστίου 249.800 ευρώ.