ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 3,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν Δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 3.549.094,37 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, για την εξόφληση υποχρεώσεών τους και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Ειδικότερα, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειστικά για έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν Δήμους της χώρας το προηγούμενο διάστημα, αποδίδονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ύψους 2.456.000,00 ευρώ, σε 10 Δήμους της χώρας. Ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Προσοτσάνης, ο οποίος λαμβάνει επιχορήγηση ύψους 190.000 ευρώ.