Ήταν από τις μέρες που φάνηκε ο κόσμος να αλλάζει σελίδα. Είκοσι χρόνια μετά έρχεται η ώρα της αποτίμησης σε έναν κόσμο που αλλάζει ξανά