«Μεγάλη προσφορά στα μέλη μας το Help Desk, που κυρίως αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ   «Στεκόμαστε δίπλα στον