Δείτε τη δημοσίευση

233.844,96 ευρώ στον Δήμο Δράμας για πληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα επιχορηγούνται με συνολικό ποσό
Δείτε τη δημοσίευση
Δείτε τη δημοσίευση

Ξεκινά και στη Δράμα η 15η Εμβολιαστική Εκστρατεία των Αλεπούδων για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης και Επιτήρησης της Λύσσας

Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του
Δείτε τη δημοσίευση