Δείτε τη δημοσίευση

Και οι Δήμαρχοι που στηρίζονται από το Κ.Κ.Ε. προωθούν εκκλησιαστικά ζητήματα και επιλύουν προβλήματα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Δείτε τη δημοσίευση