Δείτε τη δημοσίευση

«H Περιφέρεια Α.Μ.Θ. στις 20 φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, πρόταση ανάληψης δράσεων μόχλευσης ανάπτυξης»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μ. ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ
Δείτε τη δημοσίευση